سرویس عکس سرویس عکس

همایش زنان اسوه صبر و مقاومت در یزد

همایش زنان اسوه صبر و مقاومت در یزدبه گزارش یزدرسا، همایش زنان اسوه صبر و مقاومت و تقدیر از زنان ایثارگر بسیجی استان یزد در هفته دفاع مقدس شامگاه یکشنبه برگزار شد.