شناسه : 36401124


صبح امروز همسر شهید دکتر رضا پاکنژاد درگذشت.

به گزارش یزدرسا، صبح امروز زهرا سیمین دخت کنی همسر شهید سرافراز، دکتر حاذق و درمانگر محرومین سید رضا پاک نژاد به رحمت خدا رفت.

زهرا سیمین دخت کنی همچون همسر شهیدش رضا پاک نژاد از سجایای اخلاقی برجسته ای برخوردار بود.

گفتگو با همسر شهید پاکنژاد را اینجا بخوانید.

 
آدرس کوتاه :