شناسه : 38217258

واکسیناسیون دام و طیور توسط گروه های جهادی یزدی


طرح واکسیناسیون تب مالت و نیوکاسل طیور بخش عقدا توسط گروه جهادی شهید مروتی دانشگاه اردکان در شهر عقدا برگزار شد.

به گزارش یزد رسا؛ طرح واکسیناسیون تب مالت و نیوکاسل طیور بخش عقدا توسط گروه جهادی شهید مروتی دانشگاه اردکان در  شهر  عقدا برگزار  شد. 
این طرح که شهر عقدا و 17 روستای این منطقه را  پوشش داد در قالب اردوی جهادی 7 روزه با همکاری بسیج دانشجویی، بسیج عقدا و شبکه دامپزشکی اجرایی شد.
 در کنار این طرح خدماتی نظیر واکسیناسیون هاری سگ های گله، اصلاح سم، معاینه، تزریقات و مشاوره به دامداران صورت گرفت. 
واکسیناسیون تب مالت 1010 رأس دام،  توزیع واکسن نیوکاسل 6177عدد مرغ و کبوتر،  معاینه 78رأس دام، اصلاح سم 45 رأس دام و برسی وضعیت 223 خانوار گوشه ای از این اقدامات است.
 آدرس کوتاه :