شناسه : 37201939


پارابن ها به عنوان نوعی ماده نگهدارنده بوده که به طور گسترده در محصولات آرایشی و دارویی کاربرد دارند. از نظر شیمیایی، آنها یک سری پاراهیدروکسی بنزوات یا استرهای اسید پاراهیدروکسی بنزوئیک هستند. پارابن ها در بسیاری از فرمول ها نگهدارنده مؤثر هستند.

پارابن ها به عنوان نوعی ماده نگهدارنده بوده که به طور گسترده در محصولات آرایشی و دارویی کاربرد دارند. از نظر شیمیایی، آنها یک سری پاراهیدروکسی بنزوات یا استرهای اسید پاراهیدروکسی بنزوئیک هستند. پارابن ها در بسیاری از فرمول ها نگهدارنده مؤثر هستند.

این ترکیبات و نمکهای آنها در درجه اول به دلیل خاصیت ضد باکتری و قارچ کش آنها مورد استفاده قرار می گیرد. آنها در شامپوها، مرطوب کننده های تجاری، ژل‌های اصلاح کننده ، داروهای موضعی / تزریقی ، محصولات ضد آفتاب ، لوازم آرایش و خمیر دندان یافت می شوند. آنها همچنین به عنوان نگهدارنده مواد غذایی استفاده می شوند.

انواع پارابن

پارابن ها در برابر طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها فعال هستند. با این حال ، نحوه عملکرد ضد باکتریایی آنها به خوبی درک نشده است. تصور می شود آنها با اختلال در فرآیندهای حمل و نقل غشایی یا با مهار سنتز DNA یا برخی از آنزیم های کلیدی مانند ATPases و فسفوترانسفرازها ، در برخی از گونه های باکتریایی عمل می کنند.

پروپیل پاربن بیشتر از متیل پارابن در برابر بیشتر باکتریها فعال است. عمل ضد باکتریایی قوی تر پروپیل پارابن ممکن است به دلیل حلالیت بیشتر آن در غشای باکتریایی باشد ، که ممکن است در غلظت های بیشتر به اهداف سیتوپلاسمی برسد.

با این حال ، از آنجا که اکثر مطالعات در مورد مکانیسم عملکرد پارابن ها حاکی از آن است که عمل ضد باکتریایی آنها به غشاء مرتبط است ، ممکن است که محلول بیشتر چربی آن باعث اختلال در لایه لیپیدی شود ، در نتیجه با فرآیندهای انتقال غشای باکتریایی تداخل می کند و شاید باعث نشت عناصر داخل سلولی شود.

علم شیمی درمورد انواع پارابن ها

پارابن ها استرهای پارا هیدروکسی بنزوئیک اسید هستند که از این نام گرفته می شوند. پارابن های متداول شامل متیل پارابن (E عدد E218) ، اتیل پاربن (E214) ، پروپیل پاربن (E216) ، بوتیل پارابن و هپتیلا پاربن (E209) است. پارابن های کمتر متداول شامل ایزوبوتیل پارابن ، ایزوپروپار پاربن ، بنزیل پاربن و نمک های سدیم آنها است.

سنتز

همه پارابن های تجاری استفاده شده مصنوعی تولید می شوند ، اگرچه برخی از آنها در طبیعت یافت می شوند. آنها با استری شدن اسید پارا هیدروکسی بنزوئیک با الکل مناسب ، مانند متانول ، اتانول یا n-پروپانول تولید می شوند. پارا هیدروکسی بنزوئیک اسید به نوبه خود بصورت صنعتی از اصلاح واکنش Kolbe-Schmitt با استفاده از فن اکسید پتاسیم و دی اکسید کربن تولید می شود.

 
آدرس کوتاه :