شناسه : 33351332


یکی از شایعاتی که دهان به دهان می چرخد این است که زمین های پارک بزرگ شهر تفت متعلق به شهرداری نیست و دفن شهدا در آن مشکل دارد.

به گزارش یزد رسا؛ با مخالفت شورای شهر تفت، تدفین شهدای گمنام در این شهرستان منتفی شد. یکی از شایعاتی که در این مورد دهان به دهان می چرخد این است که زمین های پارک بزرگ شهر تفت متعلق به شهرداری نیست و دفن شهدا در آن مشکل دارد.

 اما یکی از مسئولین مربوطه با انتشار اسنادی پاسخ این ادعا را می دهد. بر طبق این اسناد اولاً محل دفن شهدا در پلاک F1 پارک بوده و ثانیاً این قسمت متعلق به شهرداری تفت است و در مالکیت آن شبهه ای وجود ندارد.

 

محل تعیین شده برای دفن شهدای گمنام

 

سندی که نشان می دهد این زمین متعلق به شهرداری است
 
آدرس کوتاه :