شناسه : 38306932
علمدار یزدی:

پرداخت بیش از 85 میلیارد تومان وام برای 26 طرح و واحدصنعتی و صنفی در یزد


رییس سازمان صمت یزد از پرداخت بیش از 85 میلیارد تومان وام برای 26 طرح و واحد صنعتی از محل تسهیلات رونق تولید و بند الف تبصره18دراستان خبرداد.

محمد رضا علمدار یزدی گفت: با تصمیم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ، ۶۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی از محل تسهیلات رونق جدید به ۱۸ واحد تولیدی پرداخت می‌شود.
علمدار یزدی افزود: از این میزان به ۱۰ واحد سرمایه در گردش و به هشت واحد هم سرمایه ثابت پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: البته قبل از تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ، جلسه پایش و کمیته بررسی واحدهای یاد شده با حضور بانک های عامل برگزار شد که در این کارگروه مبلغ یاد شده مصوب شد.
علمدار یزدی ضمن قدردانی از بانک‌های عامل در جهت حمایت از صنعت و رونق واحدهای تولیدی در استان خاطر نشان کرد: همچنین در کارگروه یاد شده از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ ، ۱۶ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان برای هشت طرح صنعتی، واحد صنعتی و صنفی دارای پروانه مصوب شد.
وی با بیان اینکه تسهیلات یادشده شامل سرمایه گردش و ثابت است خاطر نشان کرد: بر این اساس واحدهای تولیدی و صنعتی استان برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان یزد افزود : همچنین در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات 2 واحد صنعتی مورد بررسی قرار گرفت .
وی اضافه کرد: امیدواریم با پرداخت تسهیلات ، شاهد رونق و جهش تولید واحدهای صنعتی دراستان باشیم.
 آدرس کوتاه :