شناسه : 36510927


مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی یزد گفت: پروانه های مشاهده شده از نوع بالغ هستند و فعلا خطری ندارند.

به گزارش یزدرسا، فتاحی مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی یزد با اشاره به بارش های اخیر و اینکه شرایط برای رشد ونمو پروانه ها مساعد بوده اظهار کرد: پروانه هایی که به وفور در برخی از نقاط شهر مشاهده شده اند از نوع بالغ هستند وفعلا از نظر حشره شناسی  خطری ندارند.

وی گفت : دوباره با گرمتر شدن هوا و کم شدن رطوبت این پروانه ها از بین می روند.

 Loading the player...

آدرس کوتاه :