شناسه : 35866501
حذف سهوی یک کلمه بهانه جدید برای مغرضان؛

پشت پرده حمله به بیمارستان شهید بهشتی تفت چیست؟


اینکه یک کانال خبری بتواند به راحتی از مدیران دولتی اخاذی و هر جا با مخالفت روبروشد به آن دستگاه یا مدیر حمله کند، ورود جدی دستگاه قضا و جلوگیری از نهادینه شدن فساد را می طلبد.

به گزارش یزدرسا به نقل از صبح تفت، بیمارستان شهید بهشتی تفت پس از آغاز فعالیت نادر مصطفوی به عنوان ریاست این بیمارستان دوران درخشانی را تجربه می کند و پیشرفت های عمرانی و زیرساختی آن به عینه قابل لمس است.

اما مدیریت این بیمارستان در چند ماه اخیر به کوچکترین بهانه ای آماج حملات رسانه ای و حتی توهین قرار می گیرد اینکه به کوچکترین اقدامات بیمارستان شهید بهشتی تفت با حساسیت حمله می شود در حالی که بسیاری از دستگاه های اجرایی تفت در سایه عدم مدیریت و نظارت مناسب وضعیت تاسف بار دارند، چه دلیلی دارد.

داستان از آنجا شروع می شود که یک کانال تلگرامی داعیه دار مردم داری که اتفاقاً این روز ها بیشترین  حملات را به رییس بیمارستان شهید بهشتی تفت انجام می دهد؛ مدتی پیش درخواستی را برای دریافت کمک مالی به ریاست بیمارستان ارائه می دهد و با مخالفت وی مواجه می شود .

گویا مخالفت ریاست بیمارستان شهید بهشتی تفت برای پرداخت پول به یک کانال تلگرامی آن هم از جیب مردم برای وی بسیار گران تمام می شود و از آن روز آماج انواع حملات قرار می گیرد.

اینکه یک کانال خبری بتواند به راحتی از مدیران دولتی اخاذی و هر جا با مخالفت روبروشد به آن دستگاه یا مدیر حمله کند، ورود جدی دستگاه قضا و جلوگیری از نهادینه شدن فساد را می طلبد.

اما حملات به ریاست بیمارستان شهید بهشتی تفت، وجه دیگری نیز به خود گرفته است؛ داعیه داران مردم داری در جدید ترین حمله خود به رییس بیمارستان شهید بهشتی تفت از یک مسئله در ظاهر نه چندان مهم "نبود نام تفت روی تابلوی بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان" کوه ساخته اند.

این کانال خبری حتی با تهدید رییس بیمارستان شهید بهشتی خطاب به وی نوشته است: «حذف نام تفت در تابلوی ورودی و اصلی بیمارستان شهید بهشتی اصلا کار مناسبی نبود و این را بدانید که جواب سختی از مردم خواهید شنید!»

در حالی حملات ها برای نمایشی سیاه از عملکرد بیمارستان شهید بهشتی تفت به اوج خود می رسد که از طرف دیگرتلاش ها و لابی ها برای نشاندن همسر مسئول بلند پایه تفت بر سکان بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان نیز زبانزد خاص و عام شده است.

حال حذف سهوی یک کلمه بهانه ای جدید را بدست مغرضان داده است تا همه تلاش و همت خود را برای تخریب و حذف ریاست بیمارستان شهید بهشتی به کار ببندند.

انتهای پیام/م*
آدرس کوتاه :