شناسه : 15452312
مدیر جهاد کشاورزی اشکذر خبر داد


مدیر جهاد کشاورزی اشکذر از از آغاز برداشت پسته از باغات این شهرستان خبر داد و گفت: متوسط عملکرد این محصول 5/1 تن در هکتار و امسال با افزایش 35 درصدی کل تولید حدود 2400تن برآورد می شود.

به گزارش یزد رسا به نقل از  نسیم صادق، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر از آغاز برداشت پسته از باغات این شهرستان خبر داد.

"بشارتی" مدیر جهاد کشاورزی اشکذر با اعلام این خبر گفت: پسته  اولین محصول تولیدی شهرستان از نظر سطح زیر کشت ، تولید وارزش و اهمیت اقتصادی است که در مساحتی بالغ بر یک هزار و 370 هکتار کشت می شود.

وی با بیان اینکه از این مساحت یک هزار و 180 هکتار آن زیر کشت بارور و مابقی غیر بارور است، خاطر نشان کرد: متوسط عملکرد این محصول 5/1 تن در هکتار و امسال با افزایش 35 درصدی کل تولید حدود 2400تن برآورد می شود.

مدیر جهاد کشاورزی اشکذر با بیان اینکه تعداد 10ترمینال ضبط پسته کار فرآوری پسته تولیدی شهرستان را انجام می دهند، افزود: در مجموع حدود 700خانوار بومی و غیر بومی در زمینه تولید ،ضبط و فرآوری پسته مشغول فعالیت می باشند.

وی ادامه داد: 20-10 درصد محصول تولیدی به مصرف داخل استان و سایر استان ها و بقیه به کشورهای آسیایی حوزه خلیج فارس وبرخی کشورهای اروپایی صادر می شود.

 آدرس کوتاه :