شناسه : 34650520
مدیر جهاد کشاورزی خاتم خبرداد


مدیر جهاد کشاورزی خاتم با بیان اینکه هزار هکتار از مزارع شهرستان زیر کشت جو است، گفت: پیش بینی می شود امسال 3500 کیلوگرم در هکتار از این مزارع برداشت شود.

به گزارش یزدرسا، مجتبی آغاز مدیر جهاد کشاورزی خاتم در گفت و گو با خبرنگار طنین خاتم با بیان اینکه هزار هکتار از مزارع شهرستان زیر کشت جو است، اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال 3500 کیلوگرم در هکتار از این مزارع برداشت شود.

آغاز با اشاره به کاهش 15 درصدی تولید محصول جو در شهرستان گفت: خشکسالی، چراندن محصول به خاطر علوفه سبز و سرمازدگی موجب این کاهش عملکرد شده است.

وی تصریح کرد: عملیات برداشت جو از مزارع کشاورزی شهرستان از اوایل خرداد ماه سالجاری آغاز شده و تا پایان خرداد ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی خاتم خاطر نشان کرد: محصول جو شهرستان بصورت تضمینی توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان خریداری میشود. 

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :