شناسه : 38425864

پیمانکار بیمارستان بافق ملزم به اتمام پروژه تا پایان سال شد


طلائی مقدم در جلسه با پیمانکار بیمارستان 96 تخته خوابی بافق گفت: تا پایان سال باید ساختمان این پروژه تکمیل شود.

به گزارش  یزدرسا؛ به نقل از صبح بافق؛ روز گذشته  محمد نوری شادکام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان یزد، دکتر زارع مدیر درمان، مهندس دامن خوش مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی، گلشن مدیر بودجه و تشکیلات، طلائی مقدم فرماندار بافق، دکتر معظمی رئیس بیمارستان و مدیر پروژه بیمارستان 96 تخته خوابی شهرستان از روند پیشرفت این طرح بازدید کردند.

سیدمهدی طلائی مقدم در جلسه با پیمانکار بیمارستان 96 تخته خوابی بافق گفت: اتفاق خوبی که در شهرستان افتاد اجماع مسئولین برای این پروزه بود، متولی وکارفرمای اصلی این پروژه دانشگاه علوم پزشکی استان است.

وی در ادامه افزود: اعتبار 20 میلیارد تومان از طریق دانشگاه علوم پزشکی جذب شده و بخشی از منابع مالی را نیز از داخل شهرستان تامین خواهیم کرد. اگر تلاش وپشتکار داشته باشیم این امکان وجود دارد ساختمان این پروزه تا پایان سال به بهره برداری برسد.

طلائی مقدم خطاب به پیمانکارکه گفته بود اگر اتفاقی رخ ندهد تا پایان این دولت این پروژه را تحویل می دهیم  گفت: خیلی شفاف می گویم اگر تا پایان سال تعلل کنید خلع می شوید و هزینه هایت را پرداخت نخواهم کرد. توان این کار را دارم که پیمانکار انتخاب و کار را تمام کنم. پایان دولت نداریم من اصلا کاری به دولت ندارم و باید تا پایان سال ساختمان آن تکمیل شود چون اعتبار و مصالح تامین شده و هیچ مشکلی نیست.

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :