شناسه : 28165797
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد:


عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد هسته مرکزی و قلب تپنده اقتصاد مقاومتی را توسعه کارآفرینی برای تولید و به دنبال آن افزایش اشتغال دانست و گفت:دولت ها به عنوان بازوی اجرایی نقش بی بدیلی در تحقق چشم انداز و استراتژی کشورها دارند.

به گزارش یزدرسا؛عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در گفت وگو با خبرنگار نسیم صادق، در خصوص نقش دولت ها در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، اظهار داشت: راهبرد نجات بخش برای ایران اسلامی تقویت اقتصاد مقاومتی است، که نسخه شفا بخش مقام معظم رهبری مسئولین نظام جمهوری اسلامی نیز همین است.

«دکتر محمد رضا دهقان اشکذری» عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد هسته مرکزی و قلب تپنده اقتصاد مقاومتی را توسعه کارآفرینی برای تولید و به دنبال آن افزایش اشتغال دانست و گفت:دولت ها به عنوان بازوی اجرایی نقش بی بدیلی در تحقق چشم انداز و استراتژی کشورها دارند که می تواند ملتی را سعادتمند نموده و یا از سیر خوشبختی و پیشرفت خارج سازند.

وی افزود: چرا که قوانین مجلس توسط دولت اجرایی می شود و درآمدها و هزینه های کشور در اختیار دولت است. امروزه در دنیا بحث دولت های کارآفرین مطرح است، یعنی دولت هایی که اهل پویایی، نشاط، نوآوری، تحرک، فرصت یابی، اقتصاد دانش بنیان و در نهایت بهره وری بالا هستند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این امر را حتی در نوع سفر های خارجی روسای دولت ها می توان دید که رویکردی صرفا سیاسی دارند و یا تجارت و اقتصاد را در سفرهای خود جزء اهداف کاری قرار می دهند.

وی با بیان اینکه اگر دولت پویا و کارآفرین باشد، دانشگاه ها نیز کارآفرین خواهند شد، تصیح کرد: علاوه بر آن آموزش و پرورش آموزش های نو آورانه و خلاقانه ارائه می دهد، صنایع و صاحبان شرکت ها رویکردی بهره ور و خلاق خواهند داشت و اقتصاد منبع محور و وابسته به نفت را به اقتصاد دانش بنیان تبدیل خواهد کرد.

دکتر دهقان گفت: دولت کارآفرین و پرتحرک می تواند بسترهای تغییر فرهنگ عمومی و رفتارهای مصرفی و تولیدی مردم را تغییر داده و به سمت رفتار های صحیح و شایسته سوق دهد.

وی با بیان این موضوع که سیاست ها و برنامه های مصوب دولت مانند حرکت جریان خون تازه و سالم در شریان های کشور می باشد، تاکید کرد: نیروی انسانی توانمند و کارا به عنوان سرمایه اصلی اجتماعی توسط دولت ها پرورش یافته و کشور را به تعالی می رساند.
آدرس کوتاه :