شناسه : 38523777

کاهش ٣٠ درصدی تولید پسته در خاتم


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم گفت: برداشت پسته امسال نسبت به پارسال با کاهش ٣٠ درصدی همراه است.

به گزارش یزدرسا؛ مجتبی آغاز، مدیر جهادکشاورزی شهرستان خاتم با اشاره به کاهش ٣٠ درصدی برداشت پسته در این شهرستان، گفت: سطح زیر کشت پسته در شهرستان خاتم ١٧ هزار و ٩٠٠ هکتار است.

او با بیان اینکه خاتم از لحاظ سطح زیر کشت و تولید پسته رتبه نخست استانی را به خود اختصاص داده است، افزود: به طور میانگین از هر هکتار سطح زیر کشت درخت پسته، هزار و ٢٠٠ تن پسته خشک برداشت می‌شود.

آغاز، مهمترین ارقام پسته خاتم را را اکبری، اوحدی، کله قوچی و احمد آقایی دانست وگفت: حدود ۶٠ درصد از باغات پسته شهرستان را رقم اکبری به خود اختصاص داده است.

او بیان کرد: در حال حاضر ۵۵ ترمینال ضبط پسته در شهرستان خاتم فعالیت می کنند، البته سعی داریم به دنبال زنجیره تولید، صنایع فرآوری و بسته بندی پسته را توسعه دهیم تا این محصول با کیفیت، با بسته بندی نوین به بازارهای هدف داخلی و خارجی صادر شود.

آغاز اظهارداشت: با توجه به اینکه امسال سال ناآوری پسته در شهرستان است عملکرد این محصول نسبت به پارسال روند کاهشی داشته است.

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :