شناسه : 38591079

کاهش 9.1 درصدی بارش های استان یزد نسبت به سال گذشته


رئیس گروه مطالعات آب‌های سطحی شرکت آب منطقه‌ای یزد از ثبت 110.5 میلی متر بارش در استان یزد طی سال آبی 99-98 خبرداد.

به گزارش یزدرسا؛ «مهدی سلیمانی میمندی» با بیان این که در سال آبی 99-98 میزان بارش های استان یزد 110.5 میلی متر ثبت شده است، اظهار کرد: میزان این بارش ها در سال آبی گذشته  121.5 و درمتوسط دوره آماری 94.5  میلیمتر است. 

وی با اشاره به این که مقدار بارندگی در سال آبی 99-98 نسبت به سال قبل 9.1 درصد کاهش و نسبت  به متوسط  دوره آماری 17 درصد افزایش داشته است، گفت: این در شرایطی است که متوسط بارندگی کشور در این سال آبی 317.7 میلیمتر بوده که میزان آن در سال آبی گذشته 342.1 و در متوسط دوره آماری 249.8  میلیمتر می باشد و نسبت به سال قبل 7 درصد کاهش  و نسبت  به متوسط  دوره آماری 27 درصد افزایش داشته است.

رئیس گروه مطالعات آب‌های سطحی شرکت آب منطقه‌ای یزد در ادامه به وضعیت بارندگی شهرستان های یزد اشاره کرد و گفت: بررسی بارندگی شهرستانهای استان نشان می دهد شهرستان تفت بیشترین و شهرستان یزد کمترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده­اند و میزان بارندگی سال آبی 99-98 نسبت به مدت مشابه سال قبل درشهرستانهای اشکذر ، تفت ، خاتم و میبد افزایش و در سایر شهرستانهای استان کاهش داشته است.

وی با بیان این که میزان بارندگی سال آبی 99-98 نسبت به میانگین دوره آماری در تمام شهرستانهای استان به استثناء شهرستان اردکان افزایش داشته است، تصریح کرد: بارش های مناسب فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری باعث گردید بخش عمده ای از بارندگی در ارتفاعات تبدیل به رواناب شده و آورد رودخانه ها در اغلب ایستگاه­های هیدرومتری استان نسبت به متوسط درازمدت افزایش یافته است.

سلیمانی حداکثر دبی سیلاب های اتفاق افتاده در استان را مربوط به رودخانه گاشار ابرکوه با دبی تقریبی 102 مترمکعب برثانیه دانست و افزود: در طول سال آبی99-98 بیشترین حجم آبدهی رودخانه های استان در محل ایستگاه های هیدرومتری مربوط به رودخانه ده بالا با آورد تقریبی 10.5 میلیون متر مکعب بوده است.
آدرس کوتاه :