شناسه : 38683398

کشف یک راس لاشه قوچ از متخلفین شکار و صید در بهاباد


رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد از دستگیری متخلفين شکار و صید در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش یزدرسا؛ طی گشت و کنترل در حوزه استحفاظی با توجه به گذشت پاسی از شب مأمورین اجرایی محیط زیست بهاباد به یک دستگاه موتور سیکلت برخورد و با تعقیب و گریز موفق به شناسایی متخلفين شدند.

از متخلفین یک رأس قوچ وحشی، دو عدد کوله پشتی و دیگر ادوات کشف و ضبط شد.

در ادامه پرونده متخلفین تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد.
آدرس کوتاه :