شناسه : 20628565
آیت الله مدرسی در واکنش به تحرکات ضد ارزشی در یزد:


آیت الله سید محمد کاظم مدرسی گفت: کنسرت ها امنیتی اخلاقی را به شدت تضعیف و به زیر سؤال می برد و بر خلاف مبنای شرع و فتاوای رهبری و نظر شورای فرهنگ عمومی استان می باشد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان یزد در واکنش به تحرکات اخیر ضد فرهنگی در یزد در مصاحبه با یزد رسا اظهار کرد: علما و جامعه روحانیت نسبت به تحرکات مخرب فرهنگ دینی و بومی یزد دارالعباده اعتراض شدید دارند.

آیت الله سید محمد کاظم مدرسی افزود: کنسرت ها امنیتی اخلاقی را  به شدت تضعیف و به زیر سؤال می برد و بر خلاف مبنای شرع و فتاوای رهبری و نظر شورای فرهنگ عمومی استان می باشد.

وی با اشاره به برگزاری کنسرت در روز دوم خرداد! تصریح کرد: دادن مجوز برای برخی کنسرت ها در دو روز پیاپی و با سانس های مختلف یک امر خارج از متعارف در یزد است.

آیت الله مدرسی گفت: به نظر می رسد مراکز قدرت و مسئولان استان با کم تعهدی که از خود نشان می دهند درصدد تحمیل اینگونه برنامه ها بر فرهنگ عمومی یزد هستند.
آدرس کوتاه :