شناسه : 33642028


دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت گفت: با تلاش های صودت گرفته و تکمیل تحقیقات ، کیفرخواست متهم به قتل شهرستان تفت صادر شد.

به گزارش یزدرسا؛ زارعی با اعلام این خبر افزود: تحقیقات این پرونده قتل با توجه حساسیت موضوع از همان ساعات اولیه با حضور بازپرس ویژه قتل و کاراگاهان خبره آغاز و همکاری شهروندان و کمک های اطلاعاتی آنان متهم به قتل سریعا شناسایی و آلت قتاله نیز کشف گردید.

وی با اشاره به اقاریر مقرون به واقع متهم در همان لحظات اولیه دستگیری به قتل، اظهار داشت: حسبگزارش پزشکی قانونی و بررسی سوابق درمانی و معاینه متهم بحث جنون را منتفی اعلام کرد متهم علیرغم داشتن مشکلات روحی و روانی، مسئول اعمال و رفتار خود است و بحث جنون در هنگام قتل کاملا رد می شود.

این مقام قضایی تصریح کرد: بنا به درخواست اولیاء دم مبنی بر قصاص متهم، پس از تکمیل تحقیقات بازپرس پرونده قرار جلب به دادرسی صادر و دادستانی نیز کیفرخواست متهم را صادر نمود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت خاطرنشان کرد: متهم به قتل در بازجویی ها اقراربه قتل با قصد و نیت قبلی نموده و  کیفر خواست صادره جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان صادر شده است.

شایان ذکر است پس وقوع یک فقره قتل در شهرستان تفت، مراحل تحقیق و تکمیل پرونده جهت صدور کیفرخواست و دادرسی در دادگاه کیفری کمتر چهل روز انجام گرفت.

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :