شناسه : 32704074
پاسخ کوبنده مردم اردکان به فتنه گران؛


اعتراض ما به آشوبگری است نه به مطالبه مردمی چراکه مردم خواهان رسیدگی به مشکلات هستند اما رسیدگی به این مشکلات از راه قانونی خود باید پیگیری شود. گرانی هست و مسئولین باید ما به آن رسیدگی کنند.

به گزارش یزدرسا به نقل از اردکان گویا؛ مردم شریف اردکان با حضور در راهپیمایی حمایت خود را از رهبر و ولایت ابراز کردند. خبرنگار اردکان گویا با حضور در بین مردم از دلیل حضور آنها در این راهپیمایی سوال کرد.

محمد علی ابوطالبی در مصاحبه با اردکان گویا گفت: ما آمده ایم تا با حمایت قاطع خود را به امام و رهبری نشان دهیم و به مسئولین بگوییم که اغتشاشگران از ما نبودند و فقط عده ای بودند که قصد موج سواری بر جمعیت معترض به گرانی را داشتند.

وی ادامه داد: انهایی که در این راهپیمایی هستند از مردم خوب اردکان هستند و آمده اند تا حمایت خود را از رهبر نشان دهند و انزجار خود را از فتنه‌گران فریاد بزنند.مردم آماده اند تا آمریکا را محکوم کنند.

رضا معصومی گفت: من آمده ام تا  اقتدار جمهوری اسلامی را به همگان نشان دهم و مشت محکمی بر دهان اغتشاشگران بزنم. این اغتشاش گرانی که در این تجمعات حضور پیدا کردند از مردم نبودند و همگی دست نشانده آمریکا و دشمنان خارجی ایران بودند.

محمد علی فتاحی در ادامه گفت: آمده‌ام تا حمایت خود را از ولایت فقیه نشان دهم و به دشمنان خارجی و داخلی بگویم که هیچ کاری نمی‌توانند بکنند ما امنیت لازم را در کشور داریم و باید پشت ولایت فقیه باشیم. آنهایی که برای اغتشاش آمده بودند اشتباه کردند ما برای داشتن امنیت خون ها دادیم و حالا در امنیت کامل هستیم و باید کاری کنیم که خونه این شهیدان پایمال نشود.

سید مجتبی دانش در مصاحبه با اردکان گویا در خصوص شرکت خود در این راهپیمایی گفت: درست است که در کشور گرانی وجود دارد  و این گرانی بیشتر بر قشر ضعیف جامعه فشار وارد می کند اما با وجود این گرانی ما آمده‌ایم تا اغتشاشگران را از مردم معترض جدا کنیم.

وی ادامه داد: اعتراض ما به آشوبگری است نه به مطالبه مردمی چراکه مردم خواهان رسیدگی به مشکلات هستند اما رسیدگی به این مشکلات از راه قانونی خود باید باشد. گرانی هست و مسئولین باید ما به آن رسیدگی کنند.

نرگس فردوسیان گفت: امدم تا به ترامپ بگویم فکر نکنی ما زنيم تو دهنت میزنیم. من به عنوان نسل جوان و آمروزی آمدم تا از ولایت فقیه و جمهوری اسلامی دفاع کنم و بگویم که تا آخرین نفس پشتیبان ولی فقیه هستم.

ابراهیم پورعباسی گفت: آمده ام که حمایت خود را از افرادی که پشت ولایت فقیه هستند اعلام کنم. عده ای آمده اند و خیال کردند با چند شعار همه چیز تمام می شود اما بدانند که مردم عاشق این نظام و انقلاب هستند. آمده ام که به کسانی که از سال 88 توبه نکردند و هنوز به حرف های دشمنان اهمیت میدهند اعلام کنم که ما پشت ولایت، جمهوری اسلامی و مملکت خود هستیم.

وی ادامه داد: همه مردم در این راهپیمایی یک دل و یک صدا شدند تا این اغتشاشگری ها را محکوم کنند و به دشمنان بگویند که گرچه شما این راهپیمایی ها را نشان نمی دهید و فقط می توانید چندین اغتشاشگر را بزرگنمایی کنید، بگوییم که آمریکا دورغگو است.

این طلبه اردکانی اظهارداشت: ما آمده ایم که بگوییم با دشمنان مقابله خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد کسی بر علیه این جمهوری اسلامی به پا بخیزد. گرانی و مشکلات معیشتی و بیکاری وجود دارد اما مردم ایران سخت تر از این شرایط را نیز درک  کرده اند و هیچگاه قرار نیست بخاطر گرانی به اسلام پشت کنند.

وی تاکید کرد: برخی از این اغتشاشگران شعار مرگ بر دیکتاتور می دادند و نمی دانند که دیکتاتور همان شاه نانجیبی بود که چندین سال بر مملکت حکومت کرد و کشور را در دست دشمنان نظام داد.

پورعباسی افزود: مقصر اصلی دولت است که بالای سر مردم قرار دارد. اگر دولت به گفته های مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی توجه کرده بودند در حال حاضر چنین مشکلاتی در کشور از نظر اقتصادی وجود نداشت.
آدرس کوتاه :