شناسه : 23039220


تصاویر زیر مربوط به انتقال پیکر «شهید گمنام» برای ساعتی به پادگان حضرت ولی عصر (عج) شهرستان اردکان می باشد.

به گزارش یزدرسا به نقل از اردکان گویا؛ 




آدرس کوتاه :