سرویس عکس سرویس عکس

گزارش تصویری/مسجد جامع یزد؛ بنایی به بلندای همت کویریان در قلب تاریخ یزد