شناسه : 36495650


رسانه ها از شهابی زاد به عنوان گزینه جدید استاندار یزد برای تصدی پست فرماندار شهرستان اردکان خبر می دهند، بد نیست او را بیشتر بشناسید.

به گزارش یزدرسا، برخی منابع خبری مدعی شده اند با درخواست استاندار یزد علی رغم برخی مخالفتها، بهروز شهابی زاد (شهردار سابق اردکان) به عنوان فرماندار جدید اردکان معرفی میشود.

تریبون یکی از کانال های تلگرامی است که به بررسی مسائل شهری در اردکان می پردازد. مطالب زیر در خصوص سوابق گزینه جدید فرمانداری اردکان در زمان تصدی پست شهردار تماماً از این کانال ذکر شده است:

 

ادعای جعل سند

این کانال با انتشار سندی مدعی شده از شهردار سابق اردکان به جرم جعل سند شکایت شده است. کارشناس خط دادگستری هم این مطلب را تأیید کرده اما در نهایت دادگاه حکم داده که سوءنیت در جعل محرز نشده است.

تریبون با انتشار این عکس نوشته است: "خوش به حال اونی که با این جعل سندی که بدون سوءنیت صورت گرفته، نزدیک به دویست میلیون تومان هزینه تمدید پروانه بر اساس روال شهرداری اردکان نپرداخت. و ما البته همچنان در این فکر که اگر سوءنیت نداشته، نیت خیرش چه می توانسته باشد؟!"

سند را به دقت مرور بفرمایید. انگیزه احتمالی جعل، روشن نیست؛ اما قطعا باعث ضرر میلیونی شهرداری اردکان شده؛ ضرری که حداقل 194 میلیون و حداکثر 646 میلیون بر اساس محاسبات شهرداری است.

 

ادعای جعل امضا

تریبون در مطلب تلگرامی دیگری با انتشار تصویر زیر نوشته است: "فقط انتظار جعل امضا در دوران شهردار سابق نبود؛ که پیدا شد! درخواست برگشت چک با یک امضا، در همان روز رسید تحویل چک با امضایی دیگر! کدام یک جعلی و جاعل کیست؟! "

پیمانکار معرفی کن، طلبت را بگیر

این کانال در مطلب دیگری مدعی شده است: یکی از روالهای ناصوابی که در اواخر مدیریت شهردار سابق در شهرداری اردکان گذاشته شد، به شرح زیر بود: شهرداری منابع مالی کافی جهت پرداخت طلب پیمانکاران را نداشت؛ به پیمانکاران پیشنهاد شده بود برای وصول طلب خود، خدمات معرفی کنند؛ مثلاً کسی را معرفی کنند که قصد تفکیک یا گرفتن پروانه دارد؛ تا عوارض دریافت شده در آن مورد توسط شهرداری، به دلیل معرفی توسط پیمانکار، به پیمانکار داده شود.  مواجه کردن ارباب رجوع شهرداری با پیمانکاران شهرداری، چه مفاسد و نواقصی داشته و دارد، بماند! و این که آیا این کار قانونی است یا نه، موضوع این یادداشت نیست.

همانطوری که همه می دانند یکی از پیمانکاران شهرداری، شرکتی است که برادرخانم شهردار سابق در آن ذی نفع است. و طبعاً کار او در پیدا کردن ارباب رجوع دارای خدمات مبالغ بسیار بالا برای تسویه طلب از شهرداری، بسیار آسان بوده است؛ به خلاف بقیه پیمانکاران که چنین دسترسی اطلاعاتی نداشتند. این هم بماند!

موضوع یادداشت حاضر، نوع معرفی خدمات است.

برای مثال یکی از مراجعان به شهرداری، در تاریخ 28/12/1392 برای اخذ پروانه تجاری اقدام کرده بوده و عوارض شهرداری را با توجه به موافقت شورای شهر، طی چکهای مدت دار پرداخت کرده است! (حتماً توجه بفرمایید که چکها در حدود چهارسال پیش صادر شده و به شهرداری تحویل شده است) و شهردار محترم در تاریخ 30/5/96 (یعنی روز ماقبل پایان قطعی کارشان در شهرداری اردکان) طی نامه 30/5/96 ش 2696/01/2/96 (و لابد با استناد به معرفی خدمات)، از بانک درخواست عودت چهار چک اخیر  کرده و به حساب پیمانکار شرکت هموار مسیر منظور نموده است!

کجای این کار معرفی خدمات توسط پیمانکار است؟! چکی که در ازای خدمات در آخر سال 92 صادر شده، به حساب معرفی خدمات توسط پیمانکار منظور شده است! آیا بقیه پیمانکاران هم چنین دسترسی به سوابق و چکهای مدت دار داشتند تا طلبهای خود را وصل کنند؟!

انتهای پیام/


 
آدرس کوتاه :