شناسه : 37256448

گفتگوی ائمه جمعه و فرماندهان بسیج با مردم درباره دغدغه های بنزینی


صبح امروز در بسیاری از شهرهای کشور، ائمه جمعه و فرماندهان بسیج برای شنیدن دغدغه های مردم و رانندگام معترض به افزایش قیمت بنزین در میان آنها حاضر و به گفتگو پرداختند.

به گزارش یزدرسا، صبح امروز در بسیاری از شهرهای کشور، ائمه جمعه و فرماندهان بسیج برای شنیدن دغدغه های مردم و رانندگام معترض به افزایش قیمت بنزین در میان آنها حاضر و به گفتگو پرداختند.

 
آدرس کوتاه :