شناسه : 38594527

گوشت و مرغ در دولت روحانی چقدر گران شد؟


از ابتدای دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ تاکنون قیمت مواد پروتئینی شامل گوشت و مرغ، به شدت افزایش داشته است.

به گزارش یزدرسا؛ بیشترین گرانی در بین مواد پروتئینی در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط به گوشت گوسفند بوده که ۳۰۹ درصد نسبت به ابتدای شروع به کار دولت روحانی افزایش قیمت داشته و به عبارت ساده‌تر ۴ برابر شده است.

قیمت تخم‌مرغ هم نسبت به ابتدای دولت روحانی ۲۹۴درصد، قیمت مرغ ۲۹۰ درصد و قیمت گوشت گوساله ۲۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

مقایسه نوسان قیمت این مواد پروتئینی در دولت‌های نهم و دهم با دولت روحانی، بیانگر عملکرد ضعیف‌تر دولت فعلی نسبت به دولت قبل است.

با گرانی‌های گوشت و مرغ در دولت روحانی، به تدریج این مواد پروتئینی از سفره بسیاری از اقشار ایرانی حذف یا به شدت کم شده است.

نام ماده پروتئینی

قیمت در ابتدای دولت روحانی

قیمت کنونی

درصد افزایش

مرغ

۶۱۵۰

۲۴۰۰۰

۲۹۰

تخم‌مرغ

۳۱۷۰

۱۲۵۰۰

۲۹۴

دام کشتار (گوسفند)

۲۲۱۵۰

۹۰۷۰۰

۳۰۹

دام کشتار (گوساله)

۱۸۵۶۰

۶۴۰۰۰

۲۴۵

 

 

 

 
آدرس کوتاه :