سرویس عکس سرویس عکس

یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد


یزدرسا،یازدهمین نمایشگاه کتاب، مطبوعات محلی و رسانه های دیجیتال یزد در محل دائمی نمایشگاه‌های یزد در حال برگزاری است.