سرویس عکس سرویس عکس

یزد؛ پس از باران

یزد؛ پس از بارانبه گزارش یزدرسا، Hولین باران پاییز در شهر تاریخی یزد، حال و هوای لطیف و متفاوتی را برای مردمان این دیاز به ارمغان آورد.