شناسه : 805768
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:


پانزدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مدارس استان دربیش از 1500 آموزشگاه استان برگزار و دانش آموزان نمایندگان شورای دانش آموزی مدرسه خود را برگزیدند.

به گزارش یزد رسا، پانزدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مدارس استان دربیش از 1500 آموزشگاه استان برگزار و 139 هزار دانش آموز نمایندگان شورای دانش آموزی مدرسه خود را برگزیدند.  

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد دراین رابطه گفت: بحمدا... پانزدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی، همزمان با سراسر کشور در کلیه مدارس استان برگزارشد.

حمید رستگاری افزود: شوراهای دانش آموزی در راستای تربیت اجتماعی و سیاسی دانش آموزان و آموزش و تمرین مردمسالاری دینی تشکیل می شود و دانش آموزان و اعضای شورا با یک انتخابات جدی به شورا راه پیدا می کنند و در واقع در اداره امور مدرسه، تصمیم سازی و تصمیم گیری و کمک به اجرای برنامه های فرهنگی، آموزشی و تربیتی به عنوان بازوان توانمند مدیر و معاونین پرورشی و آموزشی همت خواهند کرد.

امسال 139 هزار نفر از جامعه دانش آموزی استان می توانند در انتخابات شرکت کنند و با توجه به اجرای نظام 3-3-6 و ایجاد پایه ششم، امسال اولین سالی است که دانش آموزان پایه ششم هم در انتخابات شرکت می کنند.

در این انتخابات با توجه به آمار دانش آموزی مدرسه، در مقطع ابتدایی 5 تا 9 نفر و در مقطع راهنمایی و متوسطه 5 تا 11 نفر به عنوان منتخب به شورای دانش آموزی مدرسه راه خواهند یافت.

در شوراهای دانش آموزی مدرسه انجمن هایی برای پیگیری فعالیت های مدرسه تشکیل خواهد شد که انجمن های علمی، قرآنی، مهدویت و انتظار، فرهنگی، هنری، زیستی، مناسبتی و نماز از آن جمله است.

منبع: روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
آدرس کوتاه :