شناسه : 1235462
رئیس منابع طبیعی مهریز:

2 هکتار از اراضی ملی مهریز رفع تصرف شد


رئیس منابع طبیعی مهریز گفت: با پی پیگیری های ماموران حفاظت و حقوقی این اداره 2 هزار و 21 متر مربع از اراضی ملی در مجاورت سایت صنعتی 196 هکتاری مهریز رفع تصرف شد.

علی زارع سروی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا از مهریز با اعلام اینکه امروز 2 هکتار از اراضی ملی مهریز رفع تصرف شد اظهار کرد: با پی پیگیری های ماموران حفاظت و حقوقی این اداره 2 هزار و 21 متر مربع از اراضی ملی در مجاورت سایت صنعتی 196 هکتاری مهریز قبل از پلیس راه مهریز-یزد رفع تصرف شد.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون مساحتی بالغ بر 18 هزار و  741 متر مربع از اراضی ملی شهرستان رفع تصرف شده است و 20 فقره پرونده متجاوزان به اراضی ملی  به مساحت چهار هزار و 313 متر مربع نیز تشکیل و در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و به زودی با صدور حکم نسبت به خلع ید اراضی اقدام می شود.

علي زارع سروي با بيان اينكه اجراي برنامه هاي حفاظت و صيانت از عرصه هاي منابع طبيعي مي تواند مانع اساسي در كنترل متجاوزان و تخريب كنندگان منابع ملي باشد. 

وی مهمترين مسئله بعد از قوانين را ميزان مشاركت پذيري ملي و مردمي در حفظ و حراست از اين منابع دانست و گفت: توجه به ارزش و اهمیت منابع طبیعی ، حفظ و نگهداری آن را دوچندان مي كند و فرهنگ سازی را راهکاری مناسب برای حفاظت از این عرصه های ملی دانست.

زارع سروی تاكيد کرد: ترویج فرهنگ منابع طبیعی و فرهنگ سازی موجب ارتقای آگاهی عمومی و جلبمشارکت مردم در امر حفاظت از طبیعت خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.