شناسه : 1934515
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری بهاباد:


رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان بهاباد گفت : در آستانه فرارسیدن اسفند ماه فصل درختکاری و ترویج فرهنگ درخت و درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی تعداد 300 اصله درخت به صورت رایگان به مردم بهاباد توزیع شد.

به گزارش خبرنگاریزد رسا از بهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان بهاباد گفت : در آستانه فرارسیدن اسفند ماه فصل درختکاری و ترویج فرهنگ درخت و درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی  تعداد 300 اصله درخت به صورت رایگان به مردم بهاباد توزیع شد.

محمد رضا گرانمایه  افزود: این درختان به منظور افزایش فضای سبز در شهرستان و از نوع کاج و سرو بین مردم شهرستان بهاباد توزیع شد.

گرانمایه تصریح کرد: امید است که با تلاش در این جهت، حتی با کاشتن یک نهال کوچک، شهری زیبا و آباد را برای خویش مهیا کنیم که یقیناً کاری پسندیده است  و این نشانگر تاکید و توصیه اولیای اسلام به حفظ و حراست از درختان و اهمیت درختکاری است وی وظیفه تک تک ما را در حفظ و حراست از منابع طبیعی موجود، خصوصاً جنگل ها و مراتع و همچنین توسعه پایدار و گسترش این نعمت الهی، به عنوان یک وظیفه دینی و ملی،دانست و خواستار حفاظت از درختان شد . 
آدرس کوتاه :