شناسه : 36648257
مدیرکل منابع طبیعی یزد:


مدیرکل منابع طبیعی استان یزد از خلع يد متصرفان به 400 هكتار از اراضي ملی يزد در سال گذشته در ا خبر داد.

محمدرضا آخوندی در گفتگو با خبرنگار يزدرسا در خصوص رفع تصرف از اراضي ملي در استان يزد گفت: در سال گذشته قريب به 700 فقره پرونده در خصوص تصرف و تعرض به اراضي ملي در سطح استان تشكيل شده است كه عمدتاً در شهرستان‌هاي مهريز و تفت بوده است كه از اين ميزان پرونده تا كنون 400 هكتار خلع يد و قلع و قمع از اراضي ملي صورت گرفته است.

وي اظهار داشت: هر ساله پرونده هاي متعددي در خصوص تعرض به اراضي ملي تشكيل مي شود و از سويي ديگر رفع تصرف، خلع يد و قلع وقمع اراضي نيز انجام مي شود و به طور كلي بررسي آمارها حاكي از آن است كه در استان يزد نسبت به ساير استان‌ها كمترين ميزان تصرف و تعرض به اراضي ملي صورت مي گيرد.

واگذاری زمین براساس ضوابط قانونی صورت می‌گیرد

آخوندي در خصوص واگذاري زمين به اشخاص حقيق و حقوقي تصريح كرد: واگذاري زمين داراي يك پروسه قانوني است كه با توجه به نوع طرح، كاربري و نياز معمولا توسط مديريت امور اراضي انجام مي شود و مديريت امور اراضي ضمن استعلام از دستگاه هاي مختلف از اداره كل منابع طبيعي نيز استعلامات لازم را دريافت مي كند.

وي با بيان اين كه منابع طبيعي بر اساس قوانين محدوديت ها و ممنوعيت هاي واگذاري زمين ها را بررسي مي كند افزود: چنانچه پاسخ همه دستگاه ها در خصوص واگذاري زمين بلامانع باشد؛ درخواست تخصيص زمين در كارگروه زيربنايي و شوراي برنامه ريزي استان نيز بايد تاييد و تصويب شود و نهايتاً بعد از طي اين روند قانوني، منجر به عقد قرار داد و واگذاري زمين خواهد شد.

تنها 300 هكتار از كمربند سبز يزد اجرا شده است

مدیر کل منابع طبیعی استان یزد با اشاره به تاكيدات استاندار يزد مبني بر پيگيري موضوع كمربند سبز يزد گفت: طبق بررسي هاي انجام شده از هزار و 200 هكتار عرصه اي كه بايد در آن توسعه فضاي سبز اجام شود تاكنون در سه فاز 300 هكتار انجام شده و مابقي آن نيز در يك برنامه ريزي چهار تا پنج ساله و با همكاري همه دستگاه هاي دخيل مانند محيط زيست، آب مطقه اي، راه و شهرسازي و ... انجام خواهد شد.

آخوندي با اشاره به ضرورت همكاري همه دستگاه هاي دخيل در اجراي كمربند سبز شهري اعلام كرد: اميدواريم بتوانيم در 6 ماه دوم امسال كه فصل كشت هست؛ حداقل 200 هكتار ديگر به سطح كمربند سبز شهر اضافه نماييم.

وجود 13 كانون بحراني ريزگردها در استان يزد

وي با اشاره به اقليم خشك و فراخشك استان يزد گفت: علي رغم بارندگي هاي خوبي كه در سال 98 و 97 در استان داشتيم اما باز هم يزد دومين استان كم بارش كشور است و همين كمبود رطوبت باعث مي شود كه با يك وزش باد پديده ريزگردها را در هواي استان داشته باشيم.

آخوندي با بيان اين كه در استان يزد 530 هزار هكتار در قالب 13 كانون بحراني ريزگردها وجود دارد كه بايد به مرور تثبيت شوند خاطرنشان كرد: اقدامات خوبي نيز در سال هاي گذشته انجام شده است و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده با توجه به نوع پتانسيل هاي هر كدام از اين كانون هاي بحراني باي داقداماتي نظير توسعه فضاي سبز، مالچ پاشي، ايجاد حريم هاي امن و ... انجام شود.

انتهاي پيام/ق
آدرس کوتاه :