شناسه : 36449642
بر اساس آمارهاي رسمي؛


بر اساس آمارهاي رسمي، 72 درصد جمعیت بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی در یزد را کارگران شامل می شوند.

به گزارش خبرنگار یزدرسا، بر اساس آمارهاي رسمي، تعداد كل بيمه شدگان اصلي تامين اجتماعي استان يزد در سال گذشته، 275 هزار و 706 نفر بوده است كه نسبت به سال قبل از آن با افزايش نزديك به سه هزار نفري مواجه بوده است.

بر این اساس تعداد بیمه شدگان تبعی سازمان تامین اجتماعی در سال 96،  447 هزار و 905 نفر بوده است که این تعداد در سال 97 به 465 هزار و 475 نفر رسیده و افزایشی معادل 17 هزار و 570 نفر داشته است.

  193هزار و 259 نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی در سال 97 را کارگران تشکیل می دهند که نسبت به سال96، با رشد 4 هزار و 500 نفری به 197 هزار و 759 نفر رسیده است و 72 درصد جمعیت بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی را شامل می شود.

بیمه شدگان تبعی جامعه کارگری استان یزد نیز در سال 97، 342 هزار و 12 نفر بوده که افزایش 13 هزار و 159 نفری نسبت به سال 96 داشته است که این آمار نیز 72 درصد کل جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی استان را شامل می شود.

آمارها نشان می دهد، حدود 198 هزار نفر از بیمه شدگان رسمی تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری است که با احتساب حدود 343 هزار بیمه شدگان تبعی این قشر، می توان گفت جامعه کارگری، حدود 55 درصد از جمعیت استان یزد را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام/م*

 
آدرس کوتاه :