شناسه : 36416090
مدیرکل بهزیستی استان یزد:


مدیرکل بهزیستی استان یزد گفت: 759 کودک کار و خیابانی در مراکز بهزیستی پذیرش شده که 85 درصد آنها از اتباع هستند.

به گزارش یزدرسا، جلیل عفتی در خصوص ساماندهی کودکان کار و خیابانی توسط این سازمان اظهار داشت: 759 کودک کار و خیابانی از سال 92 تا پایان سال 97 در مراکز بهزیستی پذیرش شده اند که از این تعداد 514 کودک در مرکز شبانه روزی کودکان کار و خیابانی و 245 کودک در مرکزحمایتی آموزشی کودک و خانواده خدمات گرفته اند.

ساماندهی بیش از 160کودک کار در مراکز شبانه روزی بهزیستی 

وی افزود: سال گذشته 169 نفر ساماندهی شده اند که از این تعداد 87 کودک در مرکز شبانه روزی  و 82 کودک در مرکز روزانه کودکان خدمات گرفته اند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد با بیان اینکه  85 درصد کودکان پذیرش شده در سال 97 از اتباع هستند اظهار داشت: 25 درصد کودکان مذکور نیز اتباع فاقد کارت اقامت شبانه روزی هستند.

توانمندسازی کودکان و خانواده های آنها از اهداف مهم بهزیستی

عفتی با اشاره سن این کودکان گفت: گروه سنی کودکان پسر بین  6 سال تا 17 سال است. تعداد دختران پذیرش شده در مرکز روزانه کودکان خیابانی 32 نفر در گروه سنی 8 تا 13 سال است.

وی توانمندسازی کودکان و خانواده های آنها  با توجه به نیازهای کودکان را از هداف مهم بهزیستی در ساماندهی کودکان کار و خیابانی ذکر کرد و اظهار داشت: پرداخت هزینه های تحصیلی، ودیعه مسکن، بهبود تغذیه و پوشاک و هزینه های درمانی کودکان و خانواده های آنان از دیگر اهدافی است که بهزیستی در ساماندهی کودکان کار و خیابانی دنبال می کند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد با بیان اینکه ساماندهی کودکان کار و خیابانی از سال 82 در استان یزد آغاز شده است، گفت: سال 82 مرکز شبانه روزی کودکان کار و خیابانی  بهزیستی فعالیت خود را با ارائه خدمات تخصصی و مراقبتی به کودکان در قالب بخش دولتی آغاز کرد و از سال 1389 این فعالیت به مؤسسات خیریه و غیر انتفاعی واگذارشد.

وی ادامه داد: از سال 95 دو مرکز روزانه حمایتی _ آموزشی کودک و خانواده آشیانه باران یزد و مرکز شبانه روزی ترنم باران به ارائه خدمات تخصصی می پردازند.

90 درصد از کودکان پذیرش شده در بهزیستی فاقد کارت اقامت هستند

عفتی با اشاره به چالش های پیش روی بهزیستی در ساماندهی کودکان کار و خیابانی گفت: طبق دستورالعمل اجرایی کودکان خیابانی سازمان بهزیستی کشور، کودکان خیابانی اتباع بیگانه در صورت ارائه کارت اقامت می توانند در مراکز بهزیستی پذیرش شوند در غیر اینصورت ظرف24 ساعت باید به اداره اتباع بیگانه ارجاع شوند.

وی با تاکید بر اینکه 90  درصد از کودکان پذیرش شده در بهزیستی فاقد کارت اقامت هستند، افزود: این در حالی است که اداره اتباع دستورالعمل و یا بخشنامه ای جهت پذیرش کودکان زیر 18 سال فاقد کارت اقامت ندارد، لذا از پذیرش کودکان مذکور خودداری می کند.  

مدیرکل بهزیستی استان یزد در پایان عدم تخصیص اعتبارات استانی و کشوری به کودکان فاقد کارت هویت، آوارگی کودکان اتباع بدون کارت با سنین پایین در خیابان ها و چهار راه ها و تکدی گری کودکان مذکور به دلیل اخراج والدین و سرپرستانشان از کشور، بالا بودن هزینه های درمانی و فقدان بیمه های درمانی به دلیل مجهول الهویه بودن و همچنین عدم پیگیری بیماری کودکان از سوی خانواده هایشان و بروز بیماریهای مزمن و معلولیت در آنها را از دیگر چالش های بهزیستی در ساماندهی کودکان کار و خیابانی ذکر کرد.

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :