سرویس عکس سرویس عکس

شتاب روند واکسیناسیون در یزد با همکاری بسیج

شتاب روند واکسیناسیون در یزد با همکاری بسیجبه گزارش یزدرسا، مرکز جامع واکسیناسیون بسیج جامعه پزشکی استان یزد، ظرفیت واکسینه کردن روزانه 600 نفر را دارد.
آدرس کوتاه :