سرویس عکس سرویس عکس

بازگشت به صفحه کامل

توزیع آرد و بسته های معیشتی در روستاهای محروم استان یزد

توزیع آرد و بسته های معیشتی در روستاهای محروم استان یزدبه گزارش یزدرسا، در ادامه برنامه های کنگره ملی 4000 شهید استان دارالعباده یزد، آرد، گوشت گرم و بسته های معیشتی در روستاهای محروم استان یزد توزیع شد.