سرویس عکس سرویس عکس

بازگشت به صفحه کامل

کوهستان پارک یزد سردتر از زمستان!

کوهستان پارک یزد سردتر از زمستان!



به گزارش یزدرسا، شیوع ویروس کرونا بسیاری از پارک ها و تفرجگاه های استان یزد را به تعطیلی کشاند.

کوهستان پارک یزد که همیشه میزبان بسیاری از مردم در روزهای هفته بوده است به یک سالگی تعطیلی خود نزدیک می شود.

تردد در این پارک ممنوع شده  و غبار کرونا فضای ماتم زده ای را به این پارک داده است.