شناسه : 11506130

تصاویر/ بازگشت دیپلمات ربوده شده ایرانی در یمن


نوراحمد نیکبخت دیپلمات ربوده شده کشورمان در یمن بعد از بیست ماه صبح امروز پنجشنبه به کشور باز گشت.


آدرس کوتاه :