حالت تاریک
پنج‌شنبه, 03 خرداد 1403
گزارش تصویری:

حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان

حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان

مردم بهاباد با حضور پرشور خود در راهپیمایی 13 آبان انزجار خود را از رژیم کودک‌کش صهیونیستی اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری «یزدرسا»، مردم بهاباد با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان انزجار خود را از رژیم کودک‌کش صهیونیستی اعلام کردند.

حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان
حضور مردم بهاباد در راهپیمایی 13 آبان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از