حالت تاریک
شنبه, 25 فروردین 1403
گزارش تصویری؛

آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد

آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد

در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، یزد نیز آماده برگزاری انتخابات است و فرایند قبل از شروع انتخابات از جمله آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی انجام شده است.

آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد
آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی در یزد

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از