حالت تاریک
جمعه, 29 تیر 1403
گزارش تصویری؛

زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی

زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی

جوان هنرمند میبدی علی‌رغم نابینایی مطلق سال‌هاست که بافت زیلو مشغول است.

زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی
زیلوبافی توسط جوان نابینای میبدی

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از