حالت تاریک
دوشنبه, 28 خرداد 1403
گزارش تصویری؛

پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت

پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت

پیاده‌روی جاماندگان اربعین صبح روز اربعین در مسیر یزد به تفت برگزار شد.

پیاده‌روی جاماندگان اربعین صبح روز اربعین  در مسیر یزد به تفت برگزار شد.

پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت
پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مسیر تفت

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از