حالت تاریک
جمعه, 29 تیر 1403
گزارش تصویری؛

جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد

جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد

تیم چادرملو اردکان با غلبه بر تیم دریا بابل پس از گذشت قریب به دو دهه به دسته لیگ برتر فوتبال کشور صعود کرد.

جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد
جشن پایان انتظار 18 ساله فوتبال یزد

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از