حالت تاریک
سه‌شنبه, 14 آذر 1402
گزارش تصویری؛

کاروانسرای سنگی انجیره اردکان

کاروانسرای سنگی انجیره اردکان

کاروانسرای سنگی انجیره اردکان قدیمی ترین کاروانسرای ثبت شده در استان یزد است.

به گزارش یزدرسا، کاروانسرای سنگی انجیره اردکان مربوط به دوره ایلخانی است و در بیابان انجیره در شهرستان اردکان استان یزد، مجاور راه قدیمی یزد، ساغند و طبس و به فاصله تقریبی ۵۰۰ متر از کاروانسرای آجری انجیره قرار گرفته‌است.

این اثر، قدیمی‌ترین کاروانسرای ثبتی استان یزد است که قدمت آن مربوط به دوره ایلخانی است.

کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان
کاروانسرای سنگی انجیره اردکان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از