حالت تاریک
دوشنبه, 03 اردیبهشت 1403
گزارش تصویری؛

برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد

برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد

افتتاحیه برنامه‌های شاد راه نور با حضور خانواده‌های۴+ فرزند به‌عنوان میهمانان ویژه برنامه برگزار شد. این مراسم ۲۸ اسفندماه تا ۷ فروردین ماه، بعد از نماز مغرب و عشاء در چهارراه فاطمیه بلوار بسیج برگزار می‌شود.

برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد
برنامه‌های شاد راه نور افتتاح شد

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از