حالت تاریک
دوشنبه, 03 اردیبهشت 1403
گزارش تصویری؛

تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان

تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان

سردار موسی کمالی مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح در نشستی با فرمانده سپاه الغدیر یزد از عملکرد سپاه الغدیر در زمینه مهارت‌آموزی سربازان وظیفه تقدیر کرد.

تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان
تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان
تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان
تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان
تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان
تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان
تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان
تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان
تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان
تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان
تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان
تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان
تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان
تقدیر از عملکرد سپاه الغدیر بابت مهارت‌آموزی سربازان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از