حالت تاریک
پنج‌شنبه, 04 مرداد 1403
گزارش تصویری؛

پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی

پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی

اعضای ستادهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری در استان یزد در محل ستاد به تماشای مناظره نشستند.

پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی
پخش مستقیم مناظره در ستادهای انتخاباتی

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از