حالت تاریک
دوشنبه, 28 خرداد 1403
گزارش تصویری؛

همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد

همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد

همایش تجلیل از متولیان اقامه نماز اول وقت در بازار و بازاریان متولیان نماز در یزد، صبح امروز با حضور فرمانده سپاه الغدیر استان و امام جمعه بخش مرکزی یزد برگزار شد.

همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد
همایش تجلیل از بانیان نماز بازار در یزد

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از