حالت تاریک
پنج‌شنبه, 03 خرداد 1403
گزارش تصویری؛

همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد

همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد

به گزارش یزدرسا، همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد صبح امروز با حضور دانش‌آموزان یزدی در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار شد.

 به گزارش یزدرسا، همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد صبح امروز با حضور دانش‌آموزان یزدی در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار شد.

همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد
همایش جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب در یزد

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از