حالت تاریک
دوشنبه, 28 خرداد 1403
گزارش تصویری؛

بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد

بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد

خبرنگاران استان یزد به همراه برخی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد در طرح «اتوبوس خبر» به بازدید از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 پرداختند.

بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شهرداری منطقه 3 یزد

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از