حالت تاریک
پنج‌شنبه, 04 مرداد 1403
گزارش تصویری؛

برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی

برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی

همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی حسینیه ایران به مدت یک هفته در شهر مقدس مشهد با حضور مداحان، نوحه‌سرایان، پیرغلامان و خدمت‌گزاران آستان مقدس اباعبدالله الحسین برگزار شد.

برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی
برگزاری همایش اذن خدمت ویژه خادمین هیئات مذهبی

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از