حالت تاریک
دوشنبه, 03 اردیبهشت 1403
گزارش تصویری؛

رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد

رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد

تبلیغات نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سطح شهر یزد از رقابت پر شور این نامزدها در این دوره از انتخابات حکایت دارد.

رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد
رخت تبلیغات انتخابات بر تن شهر یزد

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از