حالت تاریک
شنبه, 25 فروردین 1403
گزارش تصویری؛

تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی

تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی

در جریان بازدید خبرنگاران استان یزد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن اعلام شد که ۳ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در یزد به صورت گروه ساخت‌، نیمه ساز و یا تکمیل شده، آماده تحویل است.

تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی
تور بازدید خبرنگاران یزد از پروژه‌های نهضت ملی

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از